Infaq

Seikhlasnya, tak ada batasan.

Orang yang menginfaqkan harta-nya di jalan Allah, maka pahalanya jauh lebih besar dari pada amal perbuatan yang ia lakukan. Allah akan membalasnya dengan melebihkan dari kadar infaq yang ia keluarkan.

Maka satu biji yang ia infaqkan berlipat menjadi tujuh ratus biji, bahkan lebih dari itu, Allah akan melipatgandakan pahala terhadap siapapun yang dapat menggunakannya.